Pondelok - Piatok, 8:00 - 15:00
Zavolajte nám: +421 903 999 921

Ošetrenie v celkovej anestézii

Celková anestézia pri zubnom ošetrení je určená pre inak úplne zdravé deti (od 2 rokov) a dospelých, ktorí nespolupracujú pri zubnom zákroku. Vždy je nutný dobrý zdravotný stav a podpísaný informovaný súhlas.

Pred ošetrením a podaním anestézie je bezpodmienečne nutné, aby pacient 6 hodín nič nejedol a 2 hodiny nepil. Inak celú dobu hrozí nebezpečenstvo vdýchnutia žalúdočného obsahu s následkom nutnosti riešiť komplikácie pomôckami či transportom do nemocnice. Je zodpovednosťou rodičov, že je dieťa lačné. Komplikácie vdýchnutia žalúdočného obsahu ohrozujú postihnutého bezprostredne na živote.

Pri celkovej anestézii je dieťa uspané len niekoľkými nádychmi anestetickým plynom, potom je zavedená vnútrožilová kanyla a pokračujeme v kombinácii podávania látok do žily a vdychovaním anestetickej zmesi cez zavedenú pomôcku do dýchacích ciest. Toto je najbezpečnejší typ anestézie pre výkony v zubnom kresle vyžadujúce anestéziu.

Počas každého výkonu sú monitorované základné životné funkcie. Prebúdzanie trvá od 15 do 60 minút. Každého necháme dospať. Ešte pred plným prebudením je z ramena odstránená vnútrožilová kanyla, ak je použitá.

Za 0.5 až 2 hodiny po skončení ošetrenia je možné so sprievodom prepustiť pacienta domov. Plné odznenie útlmu trvá 3 až 4 hodiny a počas tejto doby je nutné venovať osobám zvýšený dozor! Dieťa po anestézii nemožno v deň ošetrenia umiestňovať do materskej škôlky či školy! Počas prebudenia býva niekedy prítomný plač dieťaťa, ktorý je dôsledkom zmien vnímania okolitého prostredia, nie je známkou bolesti či strachu!

Ošetrenie v celkovej anestézii