Pondelok - Piatok, 8:00 - 15:00
Zavolajte nám: +421 903 999 921

Orientačný cenník

Vstupné vyšetrenie a registrácia

Zahŕňa podrobnú diagnostiku, RTG snímku chrupu a navrhnutie liečebného a finančného plánu.

 • Vstupné vyšetrenie RTG + liečebný plán 50 €
 • RTG snímky (záhryzové, detailné, OPG snímka) od 10 – 25 €
 • 3D snímka CBCT55 €

Zubné implantáty konzultácia

Sú v súčasnosti najodporúčanejšou formou náhrady chýbajúceho zuba či skupiny zubov. Ide o skrutky vložené do kosti v mieste chýbajúceho zuba po detailnej diagnostickej fáze (zhotovenie RTG snímky) v lokálnej anestézii. V prípade, že parametre kosti nie sú pre zavedenie implantátu vyhovujúce, vykonáva sa augmentácia kosti (doplnenie umelej kosti). Následne sú po fáze hojenia na základe odtlačkov na implantáty zhotovené zubné korunky alebo zubné mostíky.

 • Zvedenie implantátu od 650 €

Biele výplne (fotokompozity)

Zahŕňa ošetrenie zubného kazu alebo výmenu poškodenej zubnej výplne novou, bielou fotokompozitnou výplňou. Cena sa odvíja od rozsahu a umiestnenia defektu (rozhodujúci je počet postihnutých plôšok, nutnosť izolácie zuba elastickou blanou a použitia dentálneho mikroskopu).Každý zákrok zahŕňa znecitlivenie ošetrovanej oblasti lokálnym anestetikom.

 • 1- plôšková výplň od 80 €
 • 2- plôšková výplň od 105 €
 • 3- plôšková výplň od 125 €
 • Povrchová anestézia 10 €
 • Injekčná anestézia 15 €
 • Zvodová anestézia 20 €
 • Izolácia elastickou blanou (kofferdam) 11 €
 • Použitie mikroskopu od 15 €

Koreňové kanáliky (endodoncia/reendodoncia)

Zahŕňa ošetrenie koreňových kanálikov. Cena sa odvíja od počtu ošetrovaných koreňových kanálikov. Každý zákrok v sebe zahŕňa prvotné znecitlivenie ošetrovanej oblasti, izoláciu pracovného poľa elastickou blanou a použitie dentálneho mikroskopu pre detailné ošetrenie všetkých kanálikov.

 • 1 - kanálikový zub od 125 €
 • 2 – kanálikový zub od 175 €
 • 3 – kanálikový zub od 195 €
 • 4 – kanálikový zub od 220 €
 • Použitie mikroskopu od 15 €
 • RTG snímky (záhryzové, detailné, OPG snímka) od 10 – 25 €

Extrakcie - vytiahnutie zuba

Znamená vytiahnutie zuba, zo zubného lôžka v prípade, že už nie je možná jeho záchrana.

 • Extrakcia dočasného (mliečneho) zuba od 30 €
 • Extrakcia jednokoreňového zuba od 60 €
 • Extrakcia viackoreňového zuba od 80 €
 • Extrakcia s nutnosťou separácie koreňov od 100 €
 • Komplikovaná extrakcia od 120 €
 • Chirurgická extrakcia osmičky od 130 €

Zubné korunky a zubné mostíky

Zahŕňa estetické a mechanicky odolné náhrady poškodeného zuba alebo chýbajúceho zuba, či skupiny zubov korunkami alebo mostíkmi. V prípade potreby sú zuby ošetrované dočasnými korunkami do obdobia vyhotovenia koruniek definitívnych.

 • Kovokeramická korunka (1 člen) od 385 €
 • Bezkovová korunka od 450 €
 • Kovokeramická korunka na implantáte od 445 €
 • Zirkonová korunka na implantáte od 445 €
 • Provizorná korunka zo živice (nepriama) od 38 €

Protézy

Vyberateľná náhrada zubov v prípade bezzubých alebo čiastočne ozubených čeľustí.

 • Celková snímateľná náhrada horná alebo dolná 280 €
 • Čiastočná snímateľná náhrada Flexi 313 €

Celková anestézia

 • Prvá hodina 240 €
 • Každá ďalšia hodina 140 €

Dentálna hygiena

Je nevyhnutnou súčasťou kvalitného ošetrenia akéhokoľvek problému v ústnej dutine. V priebehu 35 – 60 minútového ošetrenia vám je okrem odstránenia povlakov a zubného kameňa ultrazvukom, ručnými nástrojmi a pieskovaním poskytnutá aj komplexná inštruktáž k domácej hygiene.

 • Dentálna hygiena s pieskovaním a inštruktážou od 55 €

Bielenie zubov

Dokonalý estetický efekt liečby či vybielenie vašich zdravých zubov o niekoľko odtieňov je možné pomocou domáceho alebo ambulantného bielenia, ktorého súčasťou sú, bieliace gély a detailná inštruktáž o používaní.

 • Ambulantné bielenie od 200 €