Pondelok - Piatok, 8:00 - 15:00
Zavolajte nám: +421 903 999 921

Protetika

  • Nahradenie chýbajúcich či deštruovaných zubov pomocou zubných koruniek, mostíkov, snímateľných náhrad
  • Celokeramické korunky a metalokeramické korunky

Protetika (Zubné náhrady)

Protetická práca nahrádza chýbajúcu časť zuba, zub alebo skupinu zubov.

Starostlivo zostavený liečebný plán je v našej ordinácii vždy navrhnutý podľa požiadaviek klienta s dôrazom na estetiku a dlhodobú funkčnosť zubných náhrad. Pri ošetrení môžeme zhotoviť ako fixnú, tak aj snímateľnú náhradu. Všetky protetické práce pre našich klientov zhotovuje kvalitné zubné laboratórium s dlhoročnou skúsenosťou.

Korunky

Korunky nahrádzajú celý zub, prekrývajú ho v celom rozsahu ako plášť. Sú voľbou ošetrenia v situáciách, keď už nie je možné ošetriť zub inak – menej invazívnou metódou.

Po príprave zuba a odtlačku sa v laboratóriu zhotoví korunka, ktorá sa na pahýľ zuba upevní cementom. Vo vhodných prípadoch a hlavne u živých zubov sú zuby opatrené provizórnymi korunkami, pacient teda neodchádza z ordinácie bez zubov a nezažíva žiadnu bolesť ani po nabrúsení živých zubov.

Zubné mostíky

Mostíky nahrádzajú chýbajúce zuby, jedná sa o ošetrenie fixné (trvalo nacementované na nosných zuboch). Nahradzované zuby sú súčasťou mostíka ako tzv. medzičleny, pričom nosnou konštrukciou sú zuby susediace s medzerou, ktoré sa nabrúsia na korunku a tvoria tak piliere mostíka.

Mostíky sú voľbou ošetrenia v situáciách, kedy je žiaduce zostávajúce zuby dlahovať, a tiež v situáciách, keď si pacient nepraje ošetrenie pomocou implantátov alebo je implantácia zo zdravotných dôvodov nevhodná.

Zubné implantáty

Zubné implantáty predstavujú plnohodnotnú náhradu chýbajúcich zubov. Nie je nutné brúsiť susedné zuby.

Zubný implantát je podobný skrutke (vyrobený z titánu s upraveným povrchom) a zavádza sa do kosti v mieste strateného zuba. Nahrádza teda koreň zuba a slúži ako kotevný pilier, na ktorý je možné priskrutkovať druhý dôležitý diel (abutment), a ten osadiť korunkou alebo mostíkom.

Samotnej implantácii predchádza podrobné vyšetrenie špecialistom, ktorý navrhne plán liečby a zoznámi pacienta so všetkými okolnosťami liečby vrátane možných komplikácií. Až podrobne informovaný pacient podstúpi navrhnutý zákrok.

Snímateľné náhrady

Snímateľné náhrady predstavujú náhrady zubov, ktoré sa uchytávajú na zvyšné zuby rôznym mechanizmom a je možné ich kedykoľvek podľa potrieb z úst vytiahnuť a znovu nasadiť.

1. Snímateľné náhrady s jednoduchými kotevnými (retenčnými) prvkami

Jedná sa o najjednoduchší typ snímateľnej náhrady, úchytným mechanizmom sú jednoduché drôtené spony, ktorými drží vlastná náhrada na zvyšných zuboch. Pre mnoho nevýhod sú často používané ako provizórne riešenie. Zuby sú totiž drôtenými sponami neprimerane páčené a preťažované. Výsledkom je zvyšovanie ich pohyblivosti a následná možná strata.

2. Skeletové náhrady

Skeletové náhrady predstavujú kvalitnejšie snímateľné náhrady, najmä vďaka ukotveniu na zvyšných zuboch. Súčasťou vlastnej kovovej konštrukcie (skeletu) náhrady sú liate nedrôtené spony, ich ramená nepovoľujú, lepšie tak držia náhradu na zvyšných zuboch a nedochádza k tak veľkému preťažovaniu ako pri náhradách s jednoduchými kotevnými prvkami.

Zuby, ktoré susedia s medzerami, sa obvykle opatria špeciálnymi fixnými korunkami s frézovaním, dôvodom je jednak ich ochrana proti záťaži a súčasne dlahovanie zubov s oslabenou kosťou.

3. Hybridné náhrady

Jedná sa o snímateľné náhrady kotvené na zostávajúce zuby zásuvnými spojmi alebo systémom dvojkoruniek (tzv. teleskopy).

Predstavujú najvhodnejší a z hľadiska nosenia a estetiky najkomfortnejší variant snímateľnej náhrady. Ukotvenie náhrady je možné cez zásuvné spoje tvarovo rôzne modifikované – na princípe matrice a patrice (systém patentných gombíkov). Prechod náhrady na zostávajúce zuby je takmer neznateľný. Rovnako stabilita náhrady je veľmi dobrá.

Podmienkou ošetrenia je nutnosť zaobstarať zuby susediace s medzerou umelou korunkou, tá nesie jednu časť zásuvného spoja. Kosť a sliznica sa ako pod každou snímateľnou náhradou v čase mení tak, že pred tlakom ubúdajú. Preto je nutné pravidelne stabilitu a balansovanie protézy kontrolovať a vykonávať tzv. rebaziu náhrady (doplnenie živice do náhrady) kvôli spomínanému úbytku kosti a zhoršeniu stability náhrady.

4. Celkové snímateľné náhrady

Ide o náhradu všetkých zubov. Stabilita náhrady je najmä v dolnej čeľusti malá. Tento typ náhrady je ekonomickým variantom nahradenia všetkých zubov.

Protetika